pátek 18. října 2013

Jižní zahrady Pražského hradu III. - Zahrada Na Valech

Den procházky 16., 25.8.2013
Na zahradu Rajskou přímo navazuje zahrada Na Valech o rozloze 1,43ha táhnoucí se až k Opyši.

----------
Na začátku zahrady nás vítá barokní kašna - při druhé návštěvě se podařila fotka, při první zde nekonečně pózoval pár novomanželů.

Zahrada se pyšní se hned několika vyhlídkovými altány opět podle Plečnikových návrhů.
První je sloupová Malá vyhlídka.


s mozaikovou podlahou, připomínající "domažlické koláčky"

zdvihající se nad nově připojenou Hartigovskou zahradou. Ta byla bohužel při obou našich návštěvách nepřístupná, tak jen pár obrázků shora.


Nicméně výhledy na Prahu a Petřín z Jižních zahrad jsou opravdu krásné a budeme se sem mnohokrát vracet. Tak doufám, že jednou pronikneme i do Hartigovské zahrady.

V její ose Plečnik upravil půlkrohovou terasu se štíhlou pyramidou


Naproti pyramidě ústí do zahrady již zmíněné Byčí schodiště.


 Poblíž, dole pod Starým královským palácem,se tyčí dva raně barokní pískovcové obelisky připomínající pražskou defenestraci roku 1618. Takzvaný Slavatův obelisk, údajně přesně označující místo, kam dopadl z okna vyhozený katolický místodržící Vilém Slavata z chlumu a Košumberka, Plečnik upravil a doplnil osmimetrovým zábradlím z leštěné žuly.

Druhý obelisk připomíná defenestraci Jaroslava Bořity z Martinic.


Zajímavý byl osud Aviária (Ptačince) - půlkruhový pavilon, který byl postaven v letech 1923 - 4 nad starou baštou u Starého paláce. Plečnik vnitřek bastionu zpřístupnil schodištěm a umístil sem kašnu, která je dnes v Nové  oranžérii Královské zahrady. V 80. letech minulého století byl pavilon zbořen  a nahrazen převýšenou železobetonovou stavbou transformační stanice, která - kromě půdorysu- nerespektovala původní vzhled Aviária. Vnitřní zařízení bylo (až na výše zmíněnou kašnu) zničeno.Nyní byl vnější vzhled pavilonu obnoven včetně všech detailů na základě původní plánové a fotografické dokumentace.

Domek za Aviáriem slouží pro občerstvení

Za pozornost stojí naproti i branka alpinia ve formě zděného oblouku obrostlého břeč´tanem, s plastikou ženské hlavy od D. Pešana.
Alpinium


Výhledy jsou opravdu kouzelné

V místě, kde se sbíhají parkové cesty pod bývalým Ústavem šlechtičen, se zdvihá Plečnikův monumentální pavilon Bellevue (Velká Vyhlídka). Střed protější vyhlídkové plošiny zabírá Herkulova kašna z roku 1923,

Po levé straně ze zdi porostlé břeč´tanem vystupuje  bronzová pamětní busta Josipa Plečnika. Byla sem zasazena a slavnostně odhalena v květnu 2006 za účasti představitelů České i Slovinské republiky.

Poslední zastávkou v zahradě Na Valech a zároveň jejím nejhezčím vyhlídkovým místem je Moravská bašta, upravená Plečnikem pro prezidenta T,G. Masaryka ve dvacátych letech 20. století. Architekt zde vytvořil nádherné sloupové zátiší s pergolou a oválným žulovým stolem, do něhož byly vytesány i různé lidové moudrosti (podle výběru prezidentovy nejstarší dcery Alice - Plečnikovy spřízněné duše). Nápisy bohužel vzaly během let za své, čitelná zůstala jen některá slova a dnes už ví jen málokdo, že kdysi šlo o Masarykův stůl.
Celému prostranství vévodí vysoký žulový pilíř s jónskou hlavicí nesoucí zlacenou kouli s blesky - další typické Plečnikovo dílo.

Obnovena byla i Plečnikova lampa

Za totáče byly tyto zahrady pro veřejnost uzavřeny a pustly. Dobře, že jsou teď zase volně přístupné a obnovené. A výhledy na Prahu jsou nádherné.
Dostala jsem mailem odkaz  na virtuální prohlídku Pražského hradu - jsou tam i některé vnitřní prostory a je tam i část Jižních zahrad, http://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad/virtualni-prohlidka/index.shtml
A protože mail přišel zrovna dneska, je to asi znamení a přidávám ho sem :)

Text čerpán z 
MUDROVÁ, Ivana. Prahou s otevřenýma očima. IV
Byli jsme tady na Mapy.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za návštěvu, komentář mě potěší :)