úterý 20. srpna 2019

Z Trosek údolím kolem rybníků

Den výletu: St 3.7.2019
Od Trosek směřujeme dolů k rybníku Nebákov, pak podél potoka Žehrovka po naučné stezce Podtrosecká údolí k Podsemínskému rybníku se starým mostem. Na rozcestí U Přibyla odbočíme vpravo proti proudu Jordánky k Věžickému rybníku. Podél něj postupujeme k rybníku Krčák, pak přes hráz rybníka Vidlák. A stoupáme zpět pod Trosky.
Byli jsme tady na Mapy.czUž z auta pozorujeme skalní věže Trosek - vyšší, štíhlejší Pannu a silnější BabuAle rozhodně tu nejsme sami - na místo pod hradem stojíme frontu - roztřiďují nás střídavě na  dvě parkoviště.

Tentokrát na hrad nejdeme. Po červené a modré značce scházíme s kopce směrem k rybníku Nebákov.
Trosky nás sledují z čím dál větší dálky.Tady jsou nějaké soukromé šipečky - Do pole a Do nikam :)


Nebákov je už pod námiJsme na hrázi.


Ten dům si říká skromně Chata Nebákov, dobře se tu naobědváme....


Vedle se opírá o skálu Nebákovský mlýn. Barokní mlýn - dnešní podoba pochází z přestavby v r. 1743, ale jádro je starší - z r. 1455.


Odsud jdeme podél potoka Žehrovka a naučnou stezkou Podtrosecká údolí.
Trochu divoké svahy...


Naproti je nějaká jeskyněTo už je Podsemínský rybníkOkukujeme starý Podsemínský most (jednoobloukový, kulturní památka ve špatném stavu)


  a budovy dalšího barokního mlýna
Přírodní rezervace Podtrosecká údolí  - je tvořena mokřady, rybníky a vodními toky v kaňonovitých údolích v nadmořské výšce 250-320 m n.m.

Studánky
Pískovec je dobře propustnou horninou. Dešťová voda jím proteče až na nepropustné podloží tvořené slínovci a jílovci. Na této úrovni se vytvoří zvodnělá vrstva, ze které pak v nižších partiích a podél puklin vyvěrá voda v podobě pramenů. Údolí Žehrovky patří k nejbohatším lokalitám pramenů a studánek v Českém ráji, které dodnes zásobují místní obyvatele pitnou vodou. V některých však už voda pitná není díky hnojivům a pesticidům používaným v zemědělství.
Na rozcestí U Přibyla odbočíme doprava proti proudu Jordánky k Věžickému rybníkupodél něj k rybníku Krčák

a potom jdeme přes hráz rybníka Vidlák  a stoupáme zpět pod Trosky
V hotelu Trosky si ještě vychutnáme kávičku a pak musíme osvobodit auto. Je chudák úplně samotné  na parkovišti. Asi jsme exoti - jediní, co sem přijeli autem a šli na výlet a ne jen na hrad, pak do hospody a pryč.
Jenže u výjezdu z parkoviště je přes cestu lano zamčené visacím zámkem....
No ale za stěračem objevíme lísteček s omluvou  - a že na vjezdu o kus dál je lano jen omotané. Tak se tamtudy můžeme vyprostit - sláva!  A domů!

Ušli jsme 10,5 km.

V textu čerpáno z naučných tabulí při cestě a z informací v Mapách.czŽádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za návštěvu, komentář mě potěší :)