neděle 21. ledna 2018

Stromovka novými rybníčky ozdobená

Den procházky: Po 8.1.2018
Byla jsem zvědavá, co se změnilo ve Stromovce. A jsem nadšená!  Jsou tu teď rybníky Slunečnice, Srpeček, Zelený rybník, Šestáček, Rudolfův rybník a Rozinek.
Počasí bohužel nebylo nejlepší, tak fotky jsou trochu ponuré..
Byli jsme tady na Mapy.cz
Vystupujeme z tramvaje na Letenském náměstí, takže ke Stromovce jdeme shora. Přecházíme trať, která vede do Dejvic, Veleslavína, Hostivic... Opravují tu pěkný domek, možná býval drážní...


Jsme nad Šlechtovou restaurací.
Stále ruina, ale už se blýská na lepší časy a hlavně - pracuje se tu!Historie Šlechtovy restaurace - Dolního letohrádku
V letech 1689 až 1692 byl postaven pro rakouského císaře Leopolda I. letohrádek. Říkalo se mu Dolní nebo Královská dvorana, protože již od roku 1495 stál na jižní náhorní hraně obory královský lovecký letohrádek, zvaný též honosněji zámek - dnešní Místodržitelský letohrádek. Letopisci zaznamenali, že stavba nového letohrádku vznikla díky nemilé příhodě císaře Leopolda, který se při lovu v oboře neměl kde ukrýt před lijákem - promokl i s parukou.
V první polovině 18. století se obora stala několikrát vojenským ležením, škody postihly i letohrádek. Několik desetiletí sloužil  jako sklad sena a obilí pro oboru. Trpěl vlhkostí a jen příležitostně byl opravován. Až v r. 1792 se stavovský zemský výbor rozhodl, že zde uspořádá v rámci korunovace Františka I. lidovou slavnost a k letohrádku byl na západní straně přistavěn přízemní sál ze dřeva.
Roku 1804 nechal císař  František II. na popud  hraběte Chotka Královskou oboru otevřít pro veřejnost a ta se stala jako anglický park vyhledávaným místem Pražanů. A tehdy se prý vžil název Stromovka. O několik let později, v roce 1808, bylo rozhodnut, že i dolní letohrádek neboli sálová budova, jak se tehdy říkalo, bude věnována veřejnosti a adaptována na restauraci.
Pohostinskou kapitolu letohrádku zahájil pražský kavárník Václav Steinitz v letní sezóně roku 1811. Následovala řada nájemců se střídavými úspěchy, ovlivněnými nedostatečným restauračním vybavením, přízní či nepřízní počasí a v neposlední řadě schopností a poctivostí "traktérů", jak byli nájemci nazýváni. Zároveň s restauračním provozem byla ve smlouvě nájemcům stanovena povinnost pořádat vždy ve čtvrtek a v neděli bezplatný koncert. Např. v r. 1836 zde vystoupil s početným sborem umělců Johan Strauss starší. Kromě koncertů se v sále letohrádku pořádaly i tancovačky a bály.
V r. 1883 si objekt pronajal Václav Šlechta, který úspěšně podnik vedl do roku 1909 a jeho rodina již vyhlášenou restauraci provozovala až do 2.sv. války. Po válce se ještě provoz restaurace částečně obnovil, v 50. letech byla "Šlechtovka" znárodněna a v 60. letech byl letohrádek vzhledem k havarijnímu stavu uzavřen.
V letech 1978 a 1980 byl objekt zasažen požáry. Co nezničil živel, o to se postarali zloději a vandalové. A v r. 2002 přišla povodeň - voda u letohrádku sahala až do výše 4 metrů.
Rekonstrukce
Až 19.6.2017 byla Šlechtova restaurace předána městem společnosti PRACOM k rekonstrukci. 
Předmětem rekonstrukce je historické jádro budovy - barokní sál, grotta, východní věž, západní věž, arkády a přístupové schodiště na terasu nad arkádami, přístavby a vedlejší budova. Dále původní sklepy, opěrná zeď, altán a zpevněné plochy.
S hotovým dílem počítá Praha v létě 2019.

Od Šlechtovky už vidíme spoustu vodních ploch.
Zelený rybník s ostrůvkem a ptactvem.Jdeme po lávce přes rybník Srpeček k dalšímu rybníku Slunečnice - s ostrůvkem.


 K ostrůvku je zřízen samoobslužný přívoz.


Kousek jsme se popovezli, ale moc se nám na ostrov nechtělo. Tak jsme zas přiručkovali zpátky.
Ani brusle jsme si nevzali...
Obešli jsme rybník Slunečnici a zamířili na Dubový pahorek. Ten býval v minulosti ostrovem ve velikém rybníku. Teď je zatím poloostrovem.


Historie parku
Park byl pravděpodobně založen již králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1268. V následujících staletích byl park rozšiřován a dále kultivován. Za panování Ferdinanda I. byl v oboře zřízen rybník.  V roce 1584 byly provedeny parkové úpravy, vytvořeny další rybníky. V letech 1584 až 93 byla pod Letnou proražena tzv. Rudolfova štola pro napájení nového Velkého rybníka. Toto nesmírně technicky a časově náročné dílo přivádělo vodu z Vltavy poblíž dnešního Štefánikova mostu. Více TADY.

Pohledy z Dubového pahorku:
v pozadí Místodržitelský letohrádek


V pozadí bíle zahalená ŠlechtovkaA jdeme zas dolůA teď máme po levé straně rybník Srpeček s Dubovým pahorkem a po pravé straně Zelený rybník se spoustou ptactva. Je tu hodně černých lysek. Mezi Zeleným rybníkem a Šesťáčkem vede lávka


Pokračujeme  mezi Šestáčkem a velkým Rudolfovým rybníkem. Jsou tu trochu vidět rozdíly hladin. Rudolfův rybník je malinko výš a také z něj vytéká potůček, který napájí rybníky pod ním.
Molo s kačenkami.

A tím naše procházka končí. Ale neměla by. Teď myslím, že jsme ještě měli vystoupat k Místodržitelskému letohrádku. Možná by odtud byl na rybníky pěkný pohled - když jsou teď stromy bez listí.... Možná ne.. Ještě to třeba zkusíme :)

V textu čerpáno z poučných tabulí ve Stromovce.

2 komentáře:

 1. Dlouho jsem ve Stromajdě nebyla a koukám, že je tam dost změn. Zatím nevím - přijde mi to takové nahaté, ale možná tam půjdu někdy na jaře. A za sluníčka.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Opravdu bylo zrovna hodně pošmourno.Taky proto jsme utekli z toho prámu. Povážlivě se nakláněl a kolem ta černá studená voda. Hu!
   Ale ta spousta rybníků se mi moc líbí - v létě tam bude příjemně :)

   Vymazat

Děkuji za návštěvu, komentář mě potěší :)