úterý 8. března 2016

Kolem zámku Radim a k lomu s trilobity

Den výletu: Čt 24.9.2015
Radim leží kousek od Dobřichova a stezky Markomanů. Klidně to mohl být jen jeden výlet, ale při cestě do Dobřichova jsme se nějak zamotali kvůli dopravním omezením a nakonec zaparkovali v Pečkách a strávili tam nějaký čas.
Takže zámek Radim dostal svůj samostatný výlet o dva dny později.
Byli jsme tady na Mapy.cz

Obec Radim se poprvé písemně připomíná roku 1320 jako zemanské sídlo Bedřicha z Radimi, bylo tu však zjištěno již pravěké osídlení ze starší doby kamenné.
Wolfart z Javora a na Radimi pravděpodobně v letech 1423-1436 nechal postavit vodní tvrz. Tu chránil z jedné strany potok Výrovka a z druhé strany byžinatý terén. 
V roce 1446 Matěj Dubecký z Dubče koupil vodní tvrz a spojil všechny části obce. Dalším z majitelů obce a tvrze byl v letech 1483-1487 Oldřich z Kralovic. Roku 1541 koupil obec Petr Záruba z Hustiřan. 

Zámek Radim
postavený v roce 1610 je ve své zachovalé podobě jednou z nejnázornějších ukázek renesančního venkovského sídla střední šlechty. Postavit si  jej nechal Karel Záruba z Hustířan (dvořan Rudolfa II.) Radim vystřídala mnohokrát svého majitele i z řad významných šlechtických rodů, pro příklad si můžeme uvést rod Valdštejnů, Šternberků, Šliků, Kinských a Lichtenštejnů. Rod Lichtenštejnů vlastnil zámek Radim nejdéle, ač ne již jako sídlo k bydlení, ale jako úřední centrum panství. 

Na prohlídku zámku jsme nešli, jen jsme ho důkladně obhlédli  ze všech stran. Připadalo mi to tam takové domácké. Velice fotogenické.


Poté, co zámek v r. 1927 koupil dr. Jaroslav Bukovský, správcem se stal jeho syn statkář Jaroslav Bukovský. Budova byla elektrifikována, výrazně byl upraven park. Původní francouzský park byl osázen vzácnými dřevinami a přetvořen na park anglický. 
V letech protektorátu bydlela na zámku paní Bukovská, která jako majitelka statků pomáhala lidem z vesnice snášet různé nesnáze. 
Velký zlom nastal v r. 1950. Na zámek byla uvalena státní správa a byl dán k dispozici Místnímu národnímu výboru v Radimi. Bývalá majitelka měla být vystěhována, avšak tehdy se za paní Bukovskou postavili lidé z Radimi a poukázali na její chování za války. Paní Bukovská směla zůstat. Zbytek zámku byl upraven pro potřeby MNV a proměnil se v kanceláře, oddací síň a několik bytových jednotek. Park byl upraven pro pořádání koncertů, tanečních večerů a jiných kulturních akcí. Tímto využitím budova značně strádala a v 60. letech ji bylo nutné generálně opravit. Obecní úřad Radim zámek využíval až do roku 1994. 
V té době proběhla restituce, která navrátila zámek dědicům rodiny Bukovských, od kterých jej kupuje současný majitel pan Antonín Dotlačil. Zámek v nedávných letech prošel celkovou rekonstrukcí a od roku 2008 je otevřen verejnosti.

Park je malinký, nejsou v něm žádné cesty, stojí tu několik soch, pozůstatek parketu nebo jeviště...Ještě jsme se vrátili na nádvoří, totiž do kavárny. Měli tam výbornou horkou čokoládu - žádný puding.


V kavárně uvnitř

kavárna - veranda


veranda kavárny

A už zámek opouštíme


mně neznámé plody - ale teď (22.9.2018) už vím! Mišpule to je!Naučná stezka "Za trilobity"

Radimský lom je geologická přírodní památka. Kámen se zde  netěží již od roku 1958. Lom byl založen hlavně pro stavbu trati Pečky - Kouřim. Lomové stěny mají výšku 15-22m a jsou téměř kolmé.  Je založen v migmatitech kutnohorského krystalinika, kde je v kapsovitých prohlubních způsobených mořskou erozí zachována ukázka příbojové činnosti křídového moře, jde o slínovce až vápence s hojnými zkamenělinami korálů, mořských hub, mechovek, ramenonožců a mlžů.

Přiklopýtali jsme ke skále, ale žádnou zkamenělinu jsme nenašli - jen ty na obrázku...


Text byl čerpán z místních informačních cedulek.

2 komentáře:

  1. Další nádherný výlet a ještě i s trilobity. Máš kliku, že jsi žádného nenašla, to bych se naštvala :-) Můj sen je totiž aspoň jednoho malilinkatého trilobitíčka najít :-)

    OdpovědětVymazat

Děkuji za návštěvu, komentář mě potěší :)